Privacy Statement

Hoe gaan wij om met jouw gegevens.

Foarwei 48
9294 KE Oudwoude
0511 – 450 705

Gebruik van uw gegevens

Deelname aan prenatale screening betekent dat u gegevens beschikbaar stelt en deze gegevens worden gebruikt om een diagnose te stellen en voor eventuele behandeling en/of verwijzing. Maar ook om de kwaliteit van de zorgverlening in kaart te brengen, te verbeteren en te waarborgen. Een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, verzekering, begeleiding zwangerschap worden vastgelegd in de administratie van Echopraktijk Tineke. De gegevens en onderzoeksuitslagen van haar klanten worden bewaart in een dossier.  Echopraktijk Tineke draagt zorg voor zorgvuldige administratie. Hierop zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen en privacyregels van toepassing.

Eventuele gegevens van eerdere SEO en andere eerstelijns echo’s gemaakt door Echopraktijk Tineke  zijn voor de zorgverleners van Echopraktijk Tineke inzichtelijk en beschikbaar.

De zorgverleners zelf zijn continu bezig met kwaliteitsbewaking en verbetering van kwaliteit. Daarvoor is het soms noodzakelijk om gegevens met anderen te vergelijken. Uw zorgverlener kan u meer vertellen over de privacy en bescherming van uw gegevens.

Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland

Die gegevens worden vastgelegd in een databank genaamd Peridos. Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Maar alleen zorgaanbieders die bij uw screening betrokken zijn, kunnen uw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om uw privacy te waarborgen. Ook het Regionaal Centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het Regionaal Centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het Regionaal Centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Eventueel kan de zorgverlener u meer informatie geven over de bescherming van uw gegevens. Als u dit wilt, kunnen na afloop van de screening uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan wel even tegen de zorgverlener.

Wetenschappelijk onderzoek

Anderen dan uw zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij uw persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangeren van de prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot u als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen.Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar u of uw kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wilt u niet dat uw gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen tegen mij. Uiteraard heeft uw beslissing geen enkele invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na de screening wordt behandeld.

Privacy regelement

Ook onze gegevens worden aangeleverd in de landelijke databank Peridos. U kunt hiertegen bezwaar maken. U vindt het uitgebreide privacy regelement rond prenatale screening op onderstaande website van het rivm.

Download het uitgebreide privacy reglement rond prenatale screening van het RIVM

Gegevensverstrekking voor goede zorg.

Met uw toestemming voor het verrichten van het echo-onderzoek, mogen wij aannemen dat u instemt met het verstrekken van uw gegevens aan andere zorgaanbieders voor zover nodig voor het verlenen van goede zorg. Het gaat hierbij om het beschikbaar stellen van gegevens in Peridos, aan de aanvragers van het echo-onderzoek en andere betrokken zorgaanbieders, zoals (bv na verwijzing) artsen van het (Academisch) Ziekenhuis als ook andere uitwisseling van informatie met de aanvrager. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunnen we de gegevens achteraf anonimiseren in Peridos.